NVO “Senjorų pasaulis” stiprinimas per savanorystę ir tvarumą

NVO “Senjorų pasaulis” stiprinimas per savanorystę ir tvarumą

Įgyvendindami projektą “ NVO “Senjorų pasaulis” stiprinimas per savanorystę ir tvarumą”  siekėme didinti visuomeninės organizacijos „Senjorų pasaulis“ darbo efektyvumą, stiprindami organizacijos infrastruktūrą, tobulindami darbuotojų kompetencijas ir plėsdami savanorių tinklą.

Antrus metus iš eilės gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų, finansuojamų NVO fondo lėšomis  organizacijų instituciniam stiprinimui , leidžia jaunai, vos antrus veiklos metus skaičiuojančiai, organizacijai pasikloti tvirtą pamatą.

Projekto metu sėkmingai įgyvendinome suplanuotas veiklas, turėjome finansinę galimybę atnaujinti http://www.senjorupasaulis.lt internetinę svetainę, ją optimaliai pritaikant vyresnio amžiaus žmonių bendravimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikiams tenkinti. Svetainėje skelbiama informacija apie organizuojamas ketvirtadienio paskaitas, “Senjorų pasaulio” klubo veiklas yra nuolat peržiūrima senjorų, todėl mums ypatingai buvo svarbu, kad pateikiama informacija būtų paprasta vartotojui ir lengvai surandama.

Verslo konsultacijų metu sudarėme finansinį planą 2023 metams, pagrindžiantį finansavimo poreikį ir užtikrinantį organizacijos  veiklos tvarumą, taikant socialinio verslo veiklos modelį. Atnaujinome privatumo politiką https://senjorupasaulis.lt/privatumo-politika/  ir paslaugų teikimo taisykles https://senjorupasaulis.lt/paslaugu-teikimo-taisykles/ kurias lengvai rasite svetainės apačioje.

Andragogikos nuotolinių mokymų ir praktinio  seminaro organizacijos darbuotojams, esamiems savanoriams ir naujai įsitraukusiems į savanorystę žmonėms   lapkričio 28 d. nuotolinių “Andragogikos mokymų” metu “Senjorų pasaulis” mentorė Regina Dovidavičiūtė pristatė ko, kada ir kaip mokosi senjorai. Apie tai plačiau rašėme straipsnyje https://senjorupasaulis.lt/priedainis-savanorystei/    Seminarų metu buvo pristatyta savanorystės nauda vyresniame amžiuje, savanorystės aprašas, registracijos forma ir kartu aptariamos potencialios savanorystės veiklos.

„Senjorų pasaulis“  savanorių pritraukimo, priėmimo ir koordinavimo tvarkoje akcentuojama, kad  išankstinis poreikių nustatymas padės organizacijai vykdyti tikslingesnę savanorių paiešką. Šiuo metu ypač svarbu turėti atskiruose regionuose bendruomenėse ar bibliotekose “Senjorų pasaulio” savanorius – atstovus, kurie padėtų vyresnio amžiaus žmonėms susirasti internete veikiančią organizaciją, parodytų kaip prisijungti prie atvirų paskaitų.

Šiam tikslui įgyvendinti ypatingą prasmę turi kontaktiniai (gyvi) susitikimai. Projekto lėšomis organizavome tris (2 kontaktinius ir 1 nuotolinį) susitikimus Lietuvos regionuose su kaimo bendruomenėmis. Susitikime  Biržuose  dalyvavo Biržų, Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto ir Joniškėlio bendruomenių atstovai. Susitikime Vilniuje dalyvavo Vilniaus miesto, rajono ir Kauno miesto bendruomenių atstovai. Susitikimų metu pristatėme vyresnio amžiaus žmonėms norintiems ir turintiems galimybę savanoriauti savanorystės naudas.  Padaugėjus gripo susirgimų, buvo priimtas sprendimas organizuoti nuotolinį susitikimą, kuriame dalyvavo žmonės iš įvairių regionų. Sudarėme 12 savanoriškos veiklos sutarčių. Kontaktinius susitikimus su bendruomenėmis tęsime, nes matome didžiulį poreikį prisistatyti, papasakoti apie savo veiklas, o kartu ir atvežti įdomią ir turiniu vertingą paskaitą bendruomenei. Biržuose paskaitos apie sukčiavimą, kurią pristatė nuotoliniu būdu Luminor sukčiavimo prevencijos ekspertas Linas Sadeckas susidomėjusi klausėsi gausi auditorija.

Biržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje susirinkę iš Biržų, Kupiškio Trečiojo amžiaus niversiteto, Joniškėlio bendruomenių nariai klausosi paskaitos.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: