Paslaugų Teikimo Taisyklės

Šios „Senjorų pasaulio“ paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato visuomeninės organizacijos “Senjorų pasaulis”, juridinio asmens kodas 305198980, buveinės adresas Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Tvenkinių g. 27 (toliau – “Senjorų pasaulis“ arba mes), ir Jūsų teises ir pareigas, mūsų svetainėje https://senjorupasaulis.lt (toliau – Svetainė) Jums įsigyjant „Senjorų pasaulio“ narystę, prieigą prie skaitmeninio turinio (paskaitų, mokymų ir kt.) ar kitas paslaugas (toliau bendrai – Paslaugos), o taip pat Jums naudojantis šiomis Paslaugomis.

Prieš užsakydami Paslaugas Svetainėje, išsamiai perskaitykite šias Taisykles. Jeigu bet kuri Taisyklių sąlyga Jums būtų neaiški ar nesutiktumėte su Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, Jūs neturėtumėte įsigyti Paslaugų ir/ar jomis naudotis. Jums pateikus Paslaugų užsakymą, mes laikysime, kad Jūs esate susipažinęs ir besąlygiškai sutinkate su Taisyklėmis.

Mes pasiliekame teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, todėl rekomenduojame su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno Paslaugų įsigijimo metu. Paslaugų įsigijimui visuomet taikome Taisykles, galiojančias konkretaus Paslaugų užsakymo pateikimo momentu.

Paslaugų teikimo sutarties sudarymas

Užsakyti Paslaugas Svetainėje turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Pateikdami Paslaugų užsakymą Svetainėje, Jūs patvirtinate, kad atitinkate aukščiau nurodytas sąlygas ir turite teisę užsakyti Paslaugas Svetainėje.

Jums užsakant Paslaugas Svetainėje, šios Taisyklės tampa tarp Jūsų ir „Senjorų pasaulio“ sudaryta Paslaugų teikimo sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

Neatskiriama Paslaugų teikimo dalimi yra:

 • Jūsų užsakymo duomenys – pasirinkta Paslauga (narystės tipas ar kt.), Jūsų (pirkėjo) vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, ir kiti Jūsų duomenys bei pirkimo pasirinkimai, kuriuos Jūs pateikiate užsakymo metu;
 • Informacija apie Paslaugą, jos turinį, kainą, apmokėjimo sąlygas, terminus ir kitas specialiąsias sąlygas, pateikiama Svetainėje prie Jūsų pasirinktos Paslaugos;
 • Užsakymo patvirtinimas, kurį atsiunčiame Jums el. paštu;

Paslaugų teikimo sutartis yra laikoma sudaryta, kai atliekate visus šiuos veiksmus:

 1. Taisyklėse nustatyta tvarka pateikiate Paslaugų užsakymą;
 2. Apmokate Paslaugų kainą.

Paslaugų teikimo sutarties sudarymo įrodymai yra saugomi elektroniniu formatu „Senjorų pasaulio“ duomenų bazėje.

Paslaugų užsakymas

Paslaugų aprašymas ir kainos yra nurodytos Svetainėje. Paslaugos parduodamos kainomis, galiojančiomis Paslaugų užsakymo pateikimo momentu.

Pasirinkę norimą užsakyti Paslaugą, Jūs būsite nukreipti į Svetainės langą, kur turėsite suvesti užsakymo pateikimui ir vykdymui būtinus duomenis, patvirtinti, kad susipažinote ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis, mūsų Privatumo politika ir atlikti užsakymo apmokėjimą vienu iš užsakymo lange nurodytų būdų.

Sėkmingai pateikus užsakymą ir atlikus apmokėjimą, mes Jūsų elektroniniu paštu atsiųsime užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą bei informaciją, kaip pradėti naudotis Paslaugomis.

Jūs esate atsakingi už Paslaugų užsakymo metu pateikiamų asmeninių duomenų teisingumą. Jeigu pateikiate neteisingus duomenis, pvz. neteisingą el. pašto adresą ar kt., mes nebūsime atsakingi, jeigu Jūsų nepasieks Paslaugų užsakymo patvirtinimas, kita svarbi informacija apie Paslaugas ar atsiras kitų kliūčių tinkamam Paslaugų suteikimui. Pastebėję, kad užsakymo pateikimo metu suklydote nurodydami savo duomenis, turėtumėte privalo nedelsiant susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@senjorupasaulis.lt dėl duomenų patikslinimo.

Paslaugų pristatymas ir teisės atsisakyti sutarties nebuvimas

Jums įsigijus „Senjorų klubo“ narystę, prieiga prie nariams skirto skaitmeninio turinio (seminarų, mokymų ir kt.) suteikiama iš karto po narystės apmokėjimo Jums suteiktoje individualioje nario paskyroje.

Įstatymai numato, kad sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, kurios yra pradėtos vykdyti, vartotojo teisė atsisakyti sutarties negalioja (LR Civilinio kodekso 22810 straipsnio 2 dalis). Todėl mums įvykdžius Jūsų užsakymą ir suteikus prieigą prie individualios nario paskyros, Jūs negalėsite atšaukti užsakymo ir nutraukti įsigytos narystės.

Pateikdami Paslaugų užsakymą ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad nariams skirtas skaitmeninis turinys Jums bus suteiktas nedelsiant, nepasibaigus teisės aktais nustatytam nuotolinės sutarties atsisakymo laikotarpiui, ir pripažįstate, kad esate tinkamai informuotas apie galimybės atsisakyti nuotolinės sutarties nebuvimą.

Naudojimasis Paslaugomis

Jums įsigijus „Senjorų pasaulio“ narystę, mes sukursime Jums unikalią nario paskyrą ir suteiksime Jums prieigą prie „Senjorų pasaulio“ nariams skirto turinio. Prie savo nario paskyros galėsite prisijungti su savo asmeniniu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Svarbi informacija apie Jūsų nario paskyrą:

 • Jūsų nario paskyra galios visą laikotarpį, kol galioja Jūsų „Senjorų klubo“ narystė;
 • Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Jūsų nario paskyros riziką, rekomenduojame susikurti unikalų, sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius, simbolius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius;
 • Jūs turite saugoti ir laikyti paslaptyje savo nario prisijungimo duomenis bei neatskleisti jų jokiems kitiems asmenims;
 • Jūs esate atsakingas už visą veiklą, vykdomą Jūsų paskyroje ar per ją, prisijungus su Jūsų prisijungimo duomenimis.

Jūs privalote pats pasirūpinti visa reikalinga kompiuterine ir programine įranga (pvz. turėti kompiuterį, susiinstaliuoti „Zoom“ programėlę ar kt.) ir interneto ryšiu, kurie užtikrintų sklandų naudojimąsi Paslaugomis.

Naudodamiesi Svetainės skaitmeniniu turiniu (mokymų, seminarų ar kitų nuotolinių renginių transliacijomis ir įrašais), Jūs turite griežtai laikytis toliau šiose Taisyklėse aprašytų reikalavimų dėl autoriaus teisių, be „Senjorų pasaulio“ leidimo neįrašinėti, kitaip nekopijuoti, nesidalinti ar kitaip neplatinti mokymų, seminarų, kitų renginių ir bet kokio kito skaitmeninio turinio.

Jūs turite turi teisę gauti iš mūsų tikslią ir neklaidinančią informaciją apie Paslaugas, jų sudėtį ir turinį, kitas sąlygas ir jų pakeitimus, taip pat užduoti mums klausimus ir gauti atsakymus kitais su Paslaugomis susijusiais klausimais.

„Senjorų pasaulio“ teisės ir pareigos

Mes įsipareigojame suteikti Jums Paslaugas, numatytas Jūsų užsakytos Paslaugos aprašyme ir laikantis šių Taisyklių sąlygų.

Mes įsipareigojame pateikti Jums tikslią ir neklaidinančią informaciją apie Paslaugas, jų sudėtį ir turinį, kitas sąlygas ir jų pakeitimus. Pagrindinė informacija apie Paslaugas visuomet pateikiama Svetainėje prie konkrečios Paslaugos, o informacija apie reikšmingus pasikeitimus (jeigu tokių bus) bus pateikta Jums Paslaugų užsakyme Jūsų nurodytu el. paštu arba Jūsų nario paskyroje.

Mes pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti Paslaugų užsakymo vykdymą ir/ar Jūsų naudojimąsi Paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla, bandote kenkti Svetainės darbui arba stabiliam veikimui, piktnaudžiauti Paslaugomis arba naudotis jomis ne taip, kaip numatyta jų aprašyme ar šiose Taisyklėse.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu laikinai sustabdyti Svetainės veiklą tam, kad galėtume atilikti atnaujinimus ir kitus reikalingus darbus.

Intelektinė nuosavybė ir autorių teisės

Visa mokomoji medžiaga, nuotoliniai seminarai, mokymai, susitikimai ir jų įrašai, taip pat bet kuris kitas skaitmeninis turinys, pateikiamas Svetainėje ar per Jums suteiktas prieigas, yra autorių teisių objektai.

Jums įsigijus „Senjorų klubo“ narystę ir/ar gavus prieigą prie skaitmeninio turinio, Jūs neįgyjate nuosavybės teisių į skaitmeninį turinį. Jums yra suteikiama tik neišimtinė Licencija – leidimas Jūsų narystės galiojimo terminu naudotis pagal Jūsų narystės tipą Jums priskirtu skaitmeniniu turiniu.

Prieiga prie skaitmeninio turinio Jums suteikiama tik asmeniniam naudojimui. Skaitmeninio turinio įrašymas, kitoks kopijavimas, perpardavimas, panaudojimas komerciniams tikslams ir dalijimasis su kitais asmenimis yra draudžiamas.

Jūs įsipareigojate:

 • neįrašinėti ir kitaip nekopijuoti skaitmeninio turinio be raštiško „Senjorų pasaulio“ sutikimo;
 • neplatinti skaitmeninio turinio internete, įskaitant socialinius tinklus, kitas interneto svetaines;
 • neperduoti Jums pateiktų prisijungimo prie seminarų, mokymų, susitikimų ir kito skaitmeninio turinio nuorodų kitiems asmenims;
 • nekeisti vaizdinės ar garsinės informacijos formato (pvz.: paverčiant tekstu), neversti jos į kitas kalbas be raštiško „Senjorų pasaulio“ sutikimo;
 • nenaudoti įsigyto skaitmeninio turinio komerciniams tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant panašaus produkto ar paslaugos sukūrimą, panašių savo turiniu ir pateikimu mokymų organizavimą ir pan.

Visi Svetainėje pateikiami prekių ženklai, tekstai, nuotraukos, paveikslėliai, Svetainės dizaino elementai yra „Senjorų pasaulio“ nuosavybė arba mes juos teisėtai naudojame. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės dizaino, tekstų, nuotraukų ir kitų turinio elementų kopijavimas ir / ar kitoks naudojimas be raštiško mūsų sutikimo yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal įstatymus,

Mes laikomės griežtos autorių teisių politikos ir imsimės teisinių veiksmų autorių teisių pažeidimo atveju.

Mes turime teisę naudoti skaitmenines technologijas, kontroliuojančias, ar mums priklausantis skaitmeninis turinys nėra platinamas internete, perparduodamas, kopijuojamas ar naudojamas komerciniams tikslams.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms ir tarp Jūsų bei „Senjorų pasaulio“ atsirandantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Jūsų, kaip vartotojo teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Bet kokius nusiskundimus ar pretenzijas dėl Paslaugų ar „Senjorų klubo“ veiklos Jūs turite mums pateikti nedelsiant el. paštu info@senjorupasaulis.lt arba mūsų buveinės adresu, kad mes galėtume tinkamai reaguoti.

Gavę Jūsų pretenziją ar reikalavimą, mes jį nemokamai išnagrinėsime ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų ir pateiksime Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, mūsų atsakymas Jūsų netenkina arba atsakymo nepateikiame, Jūs turite teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka nagrinėjančią instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt arba užpildant elektroninę prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ ) arba į teismą.

Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure). Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

Visus Jums skirtus bet kurio pobūdžio pranešimus mes siunčiame Paslaugų užsakyme Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiame Jūsų individualioje nario paskyroje.

 

 

Taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos 2022 m. gruodžio 30 d.