Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir kitų teisės aktų reikalavimais, kad Jūs žinotumėte, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl renkame, kaip juos tvarkome ir apsaugome.

Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.

Bendrosios nuostatos

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir pan.

Asmens duomenų valdytoju yra:

 • Visuomeninė organizacija “Senjorų pasaulis” (toliau – “Senjorų pasaulis“ arba mes),
 • juridinio asmens kodas 305198980,
 • buveinės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Tvenkinių g. 27;
 • Facebook puslapis: https://www.facebook.com/senjorupasaulis.lt

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip „Senjorų pasaulis“ renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • įsigyjate „Senjorų pasaulio“ narystę;
 • registruojatės dalyvauti ir dalyvaujate „Senjorų pasaulio“ organizuojamuose renginiuose, susitikimuose, apklausose ir pan.;
 • sutinkate gauti „Senjorų pasaulio“ siunčiamas naujienas, pranešimus arba tokie pranešimai Jums siunčiami kitais teisėtais pagrindais;
 • susisiekiate su mumis ir pateikiate mums paklausimą, prašymą, pasiūlymą, atsiliepimą ir pan.;
 • teikiate „Senjorų pasauliui“ savo prekes ar paslaugas ar turite su „Senjorų pasauliu“ kitokių teisinių santykių.

Kokius Jūsų duomenis ir kodėl tvarkome?

Dalyvavimas „Senjorų pasaulio“ renginiuose

Kai registruojatės dalyvauti „Senjorų pasaulio“ organizuojamuose renginiuose, susitikimuose, apklausose ir pan. (toliau bendrai – Renginiai), mes galime tvarkyti šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vietovė (miestas), amžius (neprivaloma), narystės statusas, kiti registracijos anketoje mūsų prašomi bei Jūsų pateikiami duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – narystės Renginių organizavimas ir vykdymas, įskaitant Jūsų registraciją bei aktualios informacijos apie Renginį teikimą. Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas).

Registracijos Renginyje metu Jūsų pateiktus asmens duomenis mes saugome ne ilgiau kaip 1 mėnesį po Renginio pabaigos, nebent Jūs sutinkate, kad duomenys būtų saugomi ir tvarkomi ilgiau, kitais šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais.

Narystė „Senjorų pasaulyje“

Kai įsigyjate „Senjorų pasaulio“ narystę ir tampate „Senjorų pasaulio“ nariu, mes tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vietovė (miestas), amžius (neprivaloma), narystės trukmė, narystės statusas (aktyvi ar pasibaigusi), informacija apie apmokėjimą (mokėjimo būdas, suma, data ir laikas), nario dalyvavimo Renginiuose istorija, veiksmų virtualioje nario paskyroje techniniai duomenys (prisijungimo data, laikas, IP adresas).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – narystės „Senjorų pasaulyje“ administravimas, virtulaios nario paskyros administravimas ir techninis palaikymas, nariams skirtų paslaugų teikimas. Teisinis pagrindas – tvarkymas siekiant sudaryti ir vykdyti įsigyjant „Senjorų pasaulio“ narystę su Jumis sudaromą paslaugų teikimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas).

Asmens duomenis narystės administravimo tikslais mes tvarkome tol, kol esate „Senjorų pasaulio“ nariu ir dar 1 metus po Jūsų narystės pabaigos, nebent Jūs sutinkate, kad duomenys būtų saugomi ir tvarkomi ilgiau, kitais šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais.

Su narystės įsigijimu (paslaugų teikimo sutartimi), apmokėjimu ir apskaita susijusius duomenis mes saugome tiek laiko, kiek to reikalauja taikomi teisės aktai.

Statistika ir mūsų veiklos gerinimas

Mes dedame pastangas ir siekiame, kad mūsų organizuojami Renginiai atitiktų Jūsų poreikius, būtų Jums pasiekiami ir aktualūs. Todėl „Senjorų pasaulio“ narių ir (ar) Renginių dalyvių duomenis mes taip pat galime tvarkyti analizės ir statistikos tikslais, formuodami mūsų veiklai reikalingas ataskaitas ir įžvalgas.

Analizės ir statistikos tikslais mes naudojame tik subendrintus nepersonalizuotus duomenis (pvz. narių ar dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietovę, amžių) ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos (pvz.: vardo, pavardės, el. pašto adreso ir pan.).

Bendravimas ir užklausų administravimas

Priimdami, nagrinėdami ir atsakydami į Jūsų paklausimus, pageidavimus, prašymus, pasiūlymus, atsiliepimus ir pan. (toliau bendrai – Užklausa), mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų įvardinta kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, socialinių tinklų paskyros vardas ir kita viešai Jūsų paskyroje prieinama informacija, jeigu Užklausą pateikiate per socialinius tinklus;
 • Jūsų Užklausos turinys: klausimas, dėl kurio kreipiatės, Jūsų prašymas ar atsiliepimas, kita užklausoje ar kartu su ja pateikiama informacija;
 • Užklausai nagrinėti ir sprendimui priimti būtina „Senjorų pasaulio“ surinkta informacija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus. Užklausos duomenis mes taip pat galime naudoti siekdami gerinti mūsų veiklos, paslaugų ir aptarnavimo kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus. 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas), o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos, paslaugų ir/ar aptarnavimo kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar 6 (šešis) mėnesius po Užklausos išsprendimo.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų Asmens duomenis tvarkome nurodytais atvejais:

 • kai gauname Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Šiuo atveju Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas) ir duomenys tvarkomi iki savo sutikimą atšaukiate, bet ne ilgiau kaip 2 metus;
 • kai tampate „Senjorų pasaulio“ nariu, dalyvaujate mūsų Renginiuose ar naudojatės kitomis mūsų paslaugomis, mes galime Jums pateikti kvietimus į kitus mūsų Renginius ar kitų panašių paslaugų pasiūlymus, nebent pareiškiate prieštaravimą tokius pasiūlymus gauti. Šiuo atveju Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas informuoti savo klientus apie mūsų Renginius ir kitas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas) ir Asmens duomenys šiuo tikslu gali būti tvarkomi 2 metus po paskutinio Jūsų dalyvavimo Renginyje ar naudojimosi kita mūsų paslauga.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu ir/ar sms žinute galite gauti naujienlaiškį apie mūsų veiklą, Renginius ar kitas paslaugas;
 • mes galime susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu, pasiteiraudami Jūsų nuomonės dėl mūsų veiklos, Renginių, kitų paslaugų, Jūsų poreikių ir pageidavimų „Senjorų pasaulio“ veiklai.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar kitos rinkodaros informacijos ir atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesiog parašykite mums el. pašto pranešimą vida.greiciuviene@gmail.com arba spustelėkite pačiame pranešime pateiktą atsisakymo nuorodą (kai tokia nuoroda yra).

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Naudodamiesi trečiosios šalies naujienlaiškių siuntimo paslauga, mes taip pat galime rinkti statistinę informaciją apie el. paštu išsiųstus naujienlaiškius ir rinkodaros pranešimus: stebėti, ar naujienlaiškį arba pranešimą perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte nuorodas, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

Bendradarbiavimas su tiekėjais, savanoriais, partneriais, kitomis sandorių šalimis, sutarčių sudarymas ir vykdymas

„Senjorų pasaulis“ savo veikloje gali taip pat tvarkyti partnerių, savanorių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų Asmens duomenis. Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo teisinio santykio pobūdžio bei tikslų, tačiau paminint bendrai, gali būti tvarkoma: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos duomenys, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo duomenys, kiti sandorio ar verslo santykio duomenys.

Šie Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

 • užmezgant, palaikant ir plėtojant savanoriškos veiklos, verslo, profesinius ir kitus teisėtus santykius;
 • sudarant, vykdant, administruojant sutartis ir susitarimus;
 • užtikrinant „Senjorų pasaulio“ teisėtus interesus;
 • ginantis nuo „Senjorų pasauliui“ pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
 • Vykdant „Senjorų pasaulio“ prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus. 

Tvarkymo teisiniu pagrindu gali būti:

 • sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas);
 • „Senjorų pasaulio“ teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas);
 • „Senjorų pasaulio“ teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Šiuos duomenis mes saugome tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose.

Iš kokių šaltinių gauname Jūsų Asmens duomenis?

Beveik visus „Senjorų pasaulio“ tvarkomus Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs registruojatės dalyvauti mūsų Renginiuose, įsigyjate „Senjorų pasaulio“ narystę, prenumeruojate naujienas, kreipiatės į mus su Užklausa, sudarote ar vykdote sutartį, tiekiate prekes ir paslaugas, ir kt.

Retais atvejais mes taip pat galime tvarkyti Asmens duomenis, kurie gaunami iš kitų teisėtų šaltinių – viešųjų registrų, sutarties šalių (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), viešų socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų. 

Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti:

 • mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums vykdyti „Senjorų pasaulio“ veiklą ir teikti paslaugas (pavyzdžiui, partneriams, kurie mums padeda organizuoti Renginį arba dalyvauja pranešėjais). Partneriams mes suteikiame tik tiek Asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti;
 • mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, reklamos ir/ar rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;
 • valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 • Kitais atvejais, jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui ar perdavimui.

Mes neperduodame ir neplanuojame perduoti Jūsų Asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

Kokias teises Jums suteikia Asmens duomenų apsaugos teisės aktai?

Kai mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Asmens duomenis, ištrinti savo Asmens duomenis arba apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, kai jie tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • reikalauti perkelti savo Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems Asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu);
 • teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • tais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui.

Norėdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, pasinaudoti kitomis savo teisėmis ar tiesiog turėtumėte bet kokių klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis el. paštu info@senjorupasaulis.lt

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (kontaktinius duomenis galite rasti https://vdai.lrv.lt/) ir pateikti skundą. Visgi, prieš teikiant oficialų skundą, prašytume susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą peržiūrėtą 2022 m. gruodžio 30 d.