Apie mus

Senjorų pasaulio filosofija

Mes tikime, kad sveika ir laiminga senatvė yra sąmoningų ir nuoseklių pastangų rezultatas, pasiekiamas per kartų bendradarbiavimą. 

Klubinės veiklos forma kuriame aplinką, kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės galėtų būti kuo ilgiau aktyvūs, sveiki ir nepriklausomi.

About us

Seniors’ World is a modern platform for online learning and networking designed for older people who want to develop their skills and spend their time in a meaningful way.

With the vision of the Senior s’ World – A Happy Old Age for Yourself and Others – we want to comprehensively address the problems of the elderly population.  By inviting seniors to participate in remote lectures, we are creating an environment where people who experience loneliness and social exclusion due to their age can stay active, healthy and independent for as long as possible.

Through club membership, we promote physical and social activity, volunteering and mutual support. Through online communication, we open up opportunities to get involved in various activities that would be inaccessible in remote towns of Lithuania. 

Our philosophy is that a healthy and happy old age is the result of conscious and consistent effort achieved through intergenerational cooperation.

Senjorų pasaulio vertybės

ikvepti

Sveikata

Didžiausia žmogaus vertybė.

ikvepti

Bendruomeniškumas

Esame skirtingi, tačiau vieningi. Skatiname kartų bendradarbiavimą.

ikvepti

Pagarba sau ir aplinkai

Keliame uždavinį išlaikyti savo amžiui deramą laikyseną ir išmintingumą. 

ikvepti

Smalsumas ir atvirumas

Siekiame įsisavinti naujoves, kad visada galėtume prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Narystės

NVO Švietimo tinklas

Vienija nevyriausybines švietimo organizacijas, dirbančias ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Telkia pavienius asmenis bei įvairių organizacijų narius nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio mokymosi galimybių plėtotei.

Lietuvos spcialinio verslo asociacija

LiSVA-  nacionalinė  skėtinė organizacija, kuria socialiniam verslui palankią aplinką, didina jo žinomumą, stiprina socialinio verslo bendruomenę, bei skatina tarptautiniu mastu priimtinos gerosios praktikos įgyvendinimą Lietuvoje.

Susipažinkime

Vidos Greiciuvienes nuotrauka

Senjorų Pasaulio iniciatorė

Vida Greičiuvienė

Pradžia buvo tokia.  Paskutiniu metu aš pajutau, kad mano psichinę būseną ir gyvenimo būdą vis labiau ėmė įtakoti mano mama, tetos ir dėdės, jų džiaugsmai, rūpesčiai ir problemos. Pamačiau, kad būdami vis labiau vieniši jie iš manęs ir į mane panašių vis dažniau tikisi supratimo, palaikymo, užtarimo, pagalbos, o kartais ir… paklusnumo. 

Pamačiau,  kad  jų artimų draugų ratas siaurėja ir ryšys su socialine aplinka darosi vis labiau pažeidžiamas, bet man bendraujant išlikti nuoširdžia ir lygiaverte pašnekove darosi vis sunkiau. Pamačiau, kad norėdama išsaugoti savo gyvenimą, aš  nebegaliu užpildyti jiems didėjančios vienišumo spragos. Supratau, kad šioje situacijoje jiems galėtų padėti veiklos, kurios kurtų naujus išorinius kontaktus tarp jų, kontaktus, kurie turėtų tikslo siekimo ir net pareigos atlikimo aspektą. Veiklos, kurios verstų šiek tiek pasitempti, pasidomėti, pasipasakoti ir išgirsti, pajusti, kad gali pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitu. 

Esu empatiška,  domiuosi psichologija, kompiuterinėmis technologijomis, nes esu baigusi KTU  Informatikos fakultetą,  (Skaičiavimo technikos fak. 1987 m) . Įkurdama Senjorų pasaulį noriu pritaikyti sukauptą per beveik dvidešimt metų vadovavimo ir pardavimų patirtį gyvybės draudimo kompanijoje. 

Tai mūsų pačių perspektyva. Šiandien aš pradėsiu veiklą, kurios kliente tapsiu ateityje pati. 

Mes visi kartu galime sukurti šviesesnę ateitį sau ir savo brangiems žmonėms!

Dr. (HP) Boguslavas Gruževskis

Dr. (HP) Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius, Lenkijos aukštųjų mokyklų akreditacijos komisijos užsienio ekspertas, Europos Komisijos ekspertas užimtumo ir darbo rinkos politikos klausimais (EEPO, SYSDEM tinkle), 2017-2018 m. Lietuvos Ministro Pirmininko patarėjas. Aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais (Pasaulio Banko, EBPO, TDO ir kt.) bei Lietuvos mokslo ir valstybės valdymo institucijomis, savivaldybėmis bei NVO sektoriaus organizacijomis. Stažavosi Švedijos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, Danijos, Ispanijos, Norvegijos bei kitų šalių universitetuose ir mokslo institucijose. Turi daugiau nei 150 publikacijų ir mokslinių straipsnių. Pagrindinės mokslinio darbo veiklos kryptys: gyventojų užimtumas ir darbo rinkos politika, demografiniai pokyčiai, socialinė apsauga, socialinis dialogas, skurdas ir socialinė atskirtis, asmens gerovė.


Prof. B. Gruževskio patirtis unikali ir labai tinkanti „Senjorų pasaulio“ projektui. Jis jau 20 metų analizuoja vyresnio amžiaus gyventojų ir senjorų padėtį darbo rinkoje ir teikia rekomendacijas dėl jų užimtumo ir gyvenimo lygio didinimo. Iš kitos pusės, jis tamprai bendradarbiauja su valstybės valdymo institucijomis, savivaldybių administracija bei NVO vadovais orios senatvės užtikrinimo klausimais, rengia atitinkamas paskaitas ir seminarus. Ypač vertinga projekto kontekste yra prof. B. Gruževskio patirtis ir žinios asmens gerovės ir laimingo gyvenimo srityje. Jis pirmas Lietuvoje nuo 1997 metų Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete pradėjo dėstyti magistrams kursą „Asmens gerovė“. Šio kurso rėmuose yra parengtas paskaitų ciklas „Senjorų laimingo gyvenimo dėsningumai“, paskaitos buvo skaitomos Vilniuje, Molėtuose, Utenoje, Tauragėje, Palangoje ir kt. Jo yra parengta 2015 m. TED-Konferencija „Senatvė – laimingiausias gyvenimo laikotarpis“ (lenkų k.)
Jis aktyviai bendradarbiauja su Trečiojo amžiaus universitetais visoje Lietuvoje.

"Senjorų pasaulio" komanda

Živilė Kurienė -nuo pirmųjų „Senjorų pasaulio“ žingsnių įsijungė į  komandą. Živilės inžinerinis išsilavinimas leidžia jai lengvai ir greitai išmokti ir perprasti šiuolaikines technologijas. Živilės nuomone, socialinių tinklų išmanymas šiuolaikiniam žmogui būtinybė, todėl ji nesudėtingai sprendžia kylančias problemas. Nuosavo verslo vystymas aromaterapijos srityje, domėjimąsis augalų sveikatinamąja galia, nuvedė į paskaitas „Įkvėpk su Senjorų pasauliu“, kur apjungė abi temas į vieną. Paskaitas skaitė Valakupių reabilitacijos centre, Marijampolėje TAU, Kauno S. Lozoraičio akademijoje. 

Technologijų valdymas, marketingas, klientų konsultavimas, projektų valdymas, laiko paskirstymas – Živilės gebėjimai- padeda įnešti struktūrą į komandos veiklą.
 
Živilė sako:„Aš niekada nesuprasiu, kaip jūs jaučiatės sulaukę brandaus amžiaus, bet būdama šalia jūsų galiu bent jau įsivaizduoti kas manęs laukia“.
 
Regina Dovidavičiūtė –  „Senjorų pasaulio“ mentorė.

Regina  daugiau kaip dešimt metų gilinasi į vyresniųjų suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir užsienyje. Aktualiais vyresniųjų suaugusiųjų švietimo organizavimo, turinio, darbo metodų, klausimais yra paskelbusi per dešimt publikacijų. 2020 metais jai suteiktas EPALE andragogo vardas.

-Į „Senjorų pasaulio“ veiklas įsitraukiau,  nes čia susilieja jaunesnių kartų veržlumas, įnovatyvūs problemų sprendimų būdai ir puikus  naujos kartos technologijų pritaikymas vyresniųjų suaugusiųjų švietime,- sako Regina.

Reginos kredo: „Bendrauja kartos – tobulėja asmenybė ir visuomenė“.

Jurga Eidukevičienė – komandos savanorė, technologijų specialistė, įgytą patirtį JAV taiko mūsų organizacijos veikloje. Jai patikėta komunikacija su „Senjorų pasaulio” lankytojais virtualioje aplinkoje, socialiniuose tinkluose ir individualiais kanalais. Puikiai įvaldžiusi šiuolaikinį kompiuterinį dizainą, rūpinasi organizacijos vizualiniu įvaidžiu.

 
Anželika Račkovska -komandos savanorė, atsakinga už projektų rašymą. Įgytos žinios Vilniaus Universiteto  Ekonominės informatikos fakultete, darbo organizavimo tvarkos bei darbo teisės pagrindų išmanymas, konsultavimas projektų vykdymo klausimais, ilgalaikis socialinis darbas su neįgaliaisiais  – panaudojamas  projektų rašyme. Ji mielai imasi iniciatyvos, bei atsakingai vykdo patikėtas užduotis. 
Anželika sako: „Nėra stebuklingos piliulės, suteikiančios ilgaamžiškumą. Patys turime rūpintis ateitimi ir  priimti savo amžių. „Senjorų pasaulis” – tinkamiausia vieta pasitikti savo senatvę, todėl noriu įnešti savo indėlį į perspektyvios organizacijos augimą”.
 
Laura Stankūnė – vėliausiai prisijungusi prie komandos įnešė naujo vėjo. Drąsiai imasi jai patikėtų užduočių ir kūrybiškai jas sprendžia. Laura retoriškai klausia ir atsako:
„Ar gali paukštis, nepakilęs nuo šakos pradėti skristi?
Ar įmanoma sužinoti, koks valgio skonis, jo neparagavus?
– Mėgstu ragauti gyvenimą! Pažinti jo naujus skonius ir spalvas.
Tuo tarpu tai, kas paliesta laiko, – nuspalvinta išmintimi.
„Senjorų pasaulis“ man – apie išmintį ir gyvenimo spalvas. Skirtingų kartų bendravimas ir bendradarbiavimas praturtina, įkvepia, nuspalvina kasdienybę“. 

Pokyčių žemėlapis

316567954_3411416959143394_4350325068962402055_n

Susisiekime

Turite klausimų ar idėjų?

Norite prisijungti prie mūsų veiklos arba žinote veiklą vertą mūsų rekomendacijų sąrašo? Nekantriai laukiame Jūsų žinutės!

Atraskite mus Facebooke:

%d bloggers like this: