Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Pasaulis atsiveria smalsiems“

Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Pasaulis atsiveria smalsiems“

Regina Dovidavičiūtė Straipsnis parengtas VšĮ „Pasaulis senjorams“ įgyvendinant Erasmus+ projektą  KA122-ADU-678B5816, „Pasaulis atsiveria smalsiems“ https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/pasaulis-atsiveria-smalsiems?fbclid=IwAR14BG-rXJHY2TqxMz5bPOQqkD5YdI1Hzyky_hJLppqI4HR378k0I61bKwY

Pasaulis atsiveria smalsiems – tokį iššūkį paskelbė „Pasaulis senjorams“ komanda sau ir organizacijos nariams.

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) „Pasaulis senjorams“ (PS) veiklos tikslas – sukurti šiuolaikišką, virtualią mokymosi ir bendravimo erdvę vyresnio amžiaus žmonėms, kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės galėtų būti kuo ilgiau aktyvūs, sveiki ir savarankiški. Siekdami šių tikslų vykdome neformalųjį vyresniųjų suaugusiųjų švietimą, buriame virtualų bendraminčių klubą, į kurį telkiasi tie, kuriems rūpi tobulėjimas, savišvieta, sveika gyvensena, orus bendravimas, socialinė įtrauktis ir nauji ryšiai.

Taikydami inovatyvias nuotolinio mokymosi, gyvų susitikimų ir mišrias darbo formas, siekiame įtraukti atokiau nuo didžiųjų miestų gyvenančius senjorus į mokymosi veiklas, padėti jiems taikyti informacines technologijas kasdienio gyvenimo problemoms spręsti.

Esame nauja, sparčiai auganti organizacija. Laikydamiesi bendrų Erasmus+ programos kokybės standartų, parengėme ir įgyvendinome projektą KA122-ADU-678B5816, „Pasaulis atsiveria smalsiems“, kurio partneriu pasirinkome „Europa visiems“, Italijoje (Europe for All) https://www.europeforall.org/. Ši organizacija, nuo 2010 m. vykdanti mokymus suaugusiems, atliepė mūsų veiklos tikslus ir lūkesčius tobulėti.

Ko ir kaip mokėmės Milane (Italija)?

Šešios VšĮ „Pasaulis senjorams“ komandos narės pagal savo interesus ir organizacijos poreikius pasirinko dvi mokymų kryptis: informacinės ir ryšių technologijos (IRT) bei nauji mokymosi ir mokymo metodai. Kursų teikėjas „Europa visiems“ (Milanas, Italija) pasirūpino jaukia, pagarbia mokymosi aplinka, kvalifikuotais dėstytojais, parengė turiningą kultūrinę laisvalaikio programą.

Naujų mokymosi ir mokymo metodų kurso dėstytoja Galia Karpenko itin patraukliai vedė mus per suaugusiųjų mokymosi ir mokymo aplinkos kūrimo, įvairių mokymo metodų taikymo labirintus, mokė suprasti ir atpažinti suaugusiųjų žmonių poreikius, gebėti juos motyvuoti mokytis ir tobulėti,  aktyviai jungtis prie  siūlomų naujų temų, veiklų.

Keliaujame per metodų labirintus

Dėstytoja sumaniai organizavo savaitę trukusius mokymus, kasdien pateikdama mums sudėtingesnes, daugiau kūrybiškumo reikalaujančias užduotis, todėl kiekviena dalyvė asmeniškai patyrė darbo grupėje, empatijos, dalinimosi, bendradarbiavimo, lyderystės svarbą mokymosi procese.Įgijome naujos patirties ir išmokome kurti infografikus.

Išmokome kurti inforgrafikus

Atliepdami savo interesus tobulinti nuotolinio darbo metodus ir formas, sukūrėme uždarą grupę Messenger’io programėlėje Erasmus+Italy, kurioje visų mokymų metu keitėmės nuomonėmis, dalinomės papildomos informacijos internete šaltinių nuorodomis, tarėmės dėl laisvalaikio organizavimo ir keitėmės pažintinių ekskursijų po Milaną žemėlapiais. Šią praktiką jau sėkmingai taikome „Pasaulis senjorams“ mokymuose, taip skatindami senjorus tobulinti informacinių technologijų taikymą sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas.

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) grupės dalyvės tikslingai rinkosi kursą apie mobiliąją rinkodarą. Mobilioji rinkodara yra viena naujausių interaktyviosios rinkodaros sričių. Ji apima tokias technologijas, kaip SMS, MMS, mobilusis internetas, specialios programos mobiliuosiuose telefonuose (apps),vietos nustatymo paslaugos ir Bluetooth artumo rinkodara.Mokymams vadovavusi prof. Barbara Schianina supažindino su naujomis šios srities tendencijomis, parengė praktinių užduočių.

Visas sužavėjo interaktyvi veikla, kai derinamos 3D išmaniosios technologijos ir lavinama smulkioji rankų motorika.

Mokymuose praktiškai išbandėme GoogleAds reklamos kanalą. Esame nevyriausybinė organizacija, turinti paramos gavėjo statusą, taigi šį įrankį ketiname panaudoti, kreipdamiesi į visuomenę dėl 1,2% paramos skyrimo mūsų organizacijai.

 

Kaip ir kur taikome įgytą patirtį?

 

VšĮ „Pasaulis senjorams“ nuolatinių klausytojų auditorija nuolat pasipildo naujais nariais, todėl organizacijos darbuotojai ir savanoriai susiduria su iššūkiais:

  • gebėti deramai komunikuoti su skirtingo išsilavinimo, gyvenimo patirties ir socialinio statuso senjorais;
  • gebėti nuotoliniu būdu patraukliai pateikti temą, vykusiai su ja supažindinti, taikyti aktyvius mokymosi metodus;
  • trūksta patirties nuotoliniu būdu moderuoti diskusiją ir įtraukti kuo daugiau klausytojų;
  • kritiškai vertinti informacinę ir komunikacinę aplinką, jos pokyčius socialiniuose tinkluose ir internetinėje erdvėje.

Ar mokymuose Milane gavome atsakymus į visus klausimus? Tikriausiai ne, bet vyresniųjų suaugusiųjų švietimas yra  kintantis, gyvas procesas, kurio centrinė figūra yra pats besimokantis su savo sukaupta gyvenimo patirtimi, išmintimi, žiniomis ir noru prisitaikyti  kintančiame pasaulyje, noru būti reikalingam, suprastam, pagal jėgas dalyvauti visuomenės gyvenime, todėl į nuolat kylančius klausimus atsakymų ieškome kasdien bendradarbiaudami su pačiais besimokančiais. Privalumu laikome tai, kad komandą sudaro įvairaus amžiaus ir skirtingų gebėjimų žmonės.

Džiaugiamės kursuose Milane užsimezgusia draugyste su Andaliusìjos regiono (Ispanija) suaugusiųjų švietimo centro kolegėmes .

Suplanavome abiejų šalių senjorams bendrą nuotolinę veiklą ir jau dalijamės puikiais rezultatais. Pasitikdami 2022 metų Šv. Kalėdas „Pasaulis senjorams“ ir Andaliusìjos suaugusiųjų švietimo centras ZOOM platformoje susitiko bendroje anglų kalbos pamokoje tema „Kalėdų tradicijos“.

„Pasaulis senjorams“ įvairiu lygiu besimokantys anglų kalbos 32 vyresnieji suaugusieji prie asmeninių kompiuterių bendravo su Andaliusìjoje mokymų klasėje susirinkusiais 20 bendraamžių. Geros emocijos, kurios yra sėkmingo mokymosi pagrindas, liejosi abipus ekranų ir tapo paskata tobulinti šnekamąją anglų kalbą.

Jau sukūrėme ir sėkmingai įdiegėme naują mobiliojo marketingo įrankį – organizacijos QR kodą.

Įdomu tai, kad „Pasaulis senjorams“ QR kodas tapo akstinu mokyti vyresniuosius „skaityti“ šį „raštą“, kurį šiandien jie randa muziejuose, kavinėse, ant produktų pakuočių ir t. t.

Mūsų nuotolinės veiklos specifika reikalauja operatyviai ir racionaliai valdyti didelius informacijos srautus, palaikyti nuotolinį ryšį su savo nariais. Taigi Milane, dėstytojų pamokyti, pagilinome žinias ir šiandien jau gebame  lengvai išsiųsti savo veiklos Naujienlaiškius tūkstančiui prenumeratorių, o vykusių paskaitų video įrašus  saugiau talpinti tinklalapyje www.senjorupasulis.lt, kur besimokantys bet kada gali juos peržiūrėti. Senjorai labai pamėgo nueitų žingsnių skaičiavimo programėlę Walk15, kurią įsidiegė savo išmaniuosiuose telefonuose. Dabar kiekvienas vaikšto sau patogiu laiku, savo tempu, o drauge einame ir skaičiuojame žingsnius iki Norvegijos.

Kolektyvinis prizas-paskaita iš ir apie Norvegiją.

Pirmomis 2023 m. dienomis įdiegėme kruopščiai kurtą naujovę – sukūrėme „Senjorų pasaulio“ klubo nario individualią elektroninę mokymosi paskyrą ir jau mokome ja naudotis. https://senjorupasaulis.lt/paskyra/

Smalsiems kuriame ateities planus

 

Erasmus+ projektas „Pasaulis atsiveria smalsiems“ pirmasis mūsų organizacijos tarptautinis projektas, bet tvirtai tikime – ne paskutinis. Projekto veiklose ne tik įgijome, atnaujinome dalykų žinias bei įgūdžius, bet ir sustiprinome, sutelkėme komandą, o tai irgi labai svarbu.

Organizacijos plėtros, pokyčių valdymo, kolegialaus dialogo kultūros, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo, senjorų mokymo turinio ir grįžtamojo ryšio klausimais tarpusavyje diskutavome jau paskaitoms pasibaigus, jaukiose vakarienėse, ilguose pasivaikščiojimuose, gurkšnodamos itališką esspreso ar prie nuostabaus Como ežero (Lago di Como)  savaitgalį.

 

 

Esame šiuolaikiškos, virtualios mokymosi ir bendravimo erdvės vyresnio amžiaus žmonėms pradininkai Lietuvoje, todėl nuolat ieškome norinčių bendradarbiauti partnerių Lietuvoje ir užsienyje, kurie pasidalintų savo patirtimi kuriant senjorams pritaikytą skaitmeninį mokymų turinį, priemones ir įrankius. Vyresniųjų suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, mūsų įsitikinimu, leistų senjorams saugiai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, jaustis savarankiškais, patogiai naudotis paslaugomis, nuolat mokytis.

Nuotraukos autorės

Plačiau – kursų dalyvės Lauros Stankūnės sukurtame video reportaže  https://youtu.be/EH_te9w5A1M

Leave a Reply

%d bloggers like this: