Mezgame švietimo tinklus

Mezgame švietimo tinklus

Visuomeninė organizacija “Senjorų pasaulis” siekia kompleksiškai spręsti, kad vyresnieji suaugusieji aktyviai dalyvautų valstybės ir visuomenės gyvenime, pasitelkdama neformalųjį švietimą, savanorystę ir dalyvavimą. Organizacijos bendruomenę vienija tokios vertybės ir principai kaip pagarba žmogaus sveikatai ir aplinkai, smalsumas ir atvirumas, bendruomeniškumas ir kartų bendravimas.

Džiaugiamės šiais metais prisijungę prie Nacionalinio švietimo NVO tinklo https://svietimotinklas.lt/en/home/.

Nacionalinis švietimo NVO tinklas – asociacija, vienijanti nevyriausybines švietimo organizacijas, veikiančias ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse. Tinklo narių įsitikininimu visi besimokantieji – vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vyresnieji suaugusieji – turi teisę rinktis jų poreikius ir norus atliepiančias švietimo paslaugas, o nevyriausybinės švietimo organizacijos gali pasiūlyti didelę šių paslaugų turinio ir metodų įvairovę pagal individualias reikmes.Todėl svarbu, kad švietimo sistemoje nevyriausybinėms švietimo organizacijoms  būtų sudarytos tokios pačios veiklos ir finansinės sąlygos teikti paslaugas kaip ir valstybei ir savivaldybėms pavaldžioms įstaigoms.

Švietimo NVO tinklo direktorės Juditos Akromienės teigimu, organizacijos prisijungimas: „neabejotinai prisidės prie kokybiškesnės švietimo politikos kūrimo Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių skirtingose švietimo srityse, įsitraukimas plečia Tinklo veiklos lauką, o organizacijų narių ekspertai ir praktikai stiprina asociacijos kompetencijos sritis”. https://www.facebook.com/SvietimoTinklas/

Kartu su Nacionaliu švietimo NVO tinklu sieksime plėtoti neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo paslaugas ir jų įvairovę, ypač kaimiškose vietovėse bei įtraukiant mažiau galimybių turinčius senjorus į mūsų bendruomenę.

Sutelkę Tinklo narių ekspertines ir praktines žinias, stiprinsime “Senjorų pasaulio” paslaugas,  matuodami pokyčius ir vertindami teikiamų  paslaugų kokybę.

Regina Dovidavičiūtė

“Senjorų pasaulis” mentorė

Nuotraukoje p. Regina pirma iš kairės kartu su Živile Kuriene aptaria “Senjorų pasaulio” planus.

Leave a Reply

%d bloggers like this: