Himnas senatvei – forumą senjorams prisiminus

Himnas senatvei – forumą senjorams prisiminus

„Žmogaus amžius – tai psichosocialinis reiškinys ir tiesiogiai nepriklauso nuo metų“ – tik viena iš  minčių, kurias išgirdome Forume senjorams „Būkime veiklūs“. Ši frazė nuskambėjo prof. Boguslavo Gruževskio Lietuvos socialinių mokslų centro vadovo pranešime  „Aktyvumas- laimingo gyvenimo pagrindas“.

„Ar teisingai mes suvokiame save?“ – retorinis klausimas privertė susimąstyti ir tik tuomet teisingai įvertinti savo galimybes ir norą veikti.  Atšventę penkiasdešimtąjį, šešiasdešimtąjį, septyniasdešimtąjį ir kitus jubiliejus gal per anksti užbraukiame brūkšnį ir pasakome – „ne, tai jau nebe man…“.

O kažkas, tik sulaukęs brandaus amžiaus ar peržengęs pusšimčio metų  jubiliejų, imasi mokytis užsienio kalbų, išmoksta vairuoti automobilį, susikuria paskyrą socialiniuose tinkluose ar pradeda mokytis groti pianinu…

Vienuolika, vienas už kitą labiau motyvuojančių, pranešimų vienos dienos renginyje išgirdo į „Senjorų pasaulio“ organizuotą Forumą senjorams „Būkime veiklūs“ susirinkę vyresnio amžiaus žmonės.

Stepono Kulbausko, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vyriausiojo specialisto, besirūpinančio vyresnio amžiaus žmonių problemomis  pranešimas „Visuomenės senėjimas – iššūkis valstybei“ uždavė aukštą toną. Priemonių, skirtų vyresnio amžiaus žmonių integracijai rinkinys:  vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių NVO rėmimas, emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos telefonu teikimo rėmimas; bendri jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių projektai gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti; projektai savanoriškai veiklai plėtoti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, nuteikia optimistiškai. Ypatingai svarbu visiems kartu kurti draugišką senatvei aplinką.

Kiekvienas pranešėjas kvietė praplėsti akiratį  ir įsitraukti į naujas veiklas: savanoriauti, mokytis trečio amžiaus universitetuose, dalyvauti Bočių veikloje ar šiuolaikiškoje virtualioje mokymų ir bendravimo “Senjorų pasaulio” erdvėje.

Kiekvieną kartą dalyvaudama renginiuose noriu kažką iš jų išsinešti taip žiniomis praturtindama savo gyvenimą ir kaupdama išmintį.  Ką man davė šis renginys?

Supratimą, kad visos nevyriausybinės organizacijos yra pasiruošusios tarpusavyje bendradarbiauti.

Ermita Kirdeikytė  pranešimo  „Kartų bendradabiavimas per kūrybą“ projekto „Šiandien yra vakar“ autorė savo pranešime įtikino kaip nelengva yra įtraukti į projektą vyresnio amžiaus dalyvius ir su kokiais iššūkiais jos komanda susidūrė ieškodama siuvinėtojų babyčių.

Koks nuoširdumas sklido iš Onos Sakalauskienės Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto rektorės ir jos padėjėjos Aušrinės. Atrodė abiejų energija  veržiasi pro ekraną. p. Ona buvo vyriausia Forumo pranešėja. Moteris prisipažino, kad nerimavo prieš Forumą, ruošėsi jam – tačiau kai turi ką papasakoti ir nori pasidalinti  „Patirties kraitę atskleidus“ –savo kalba klausytojus prikaustė prie ekranų. Forume p. Ona buvo gyvas veiklumo pavyzdys.

Norėdami labiau pajusti Forumo dvasią, dalinamės prof. Boguslavo Gruževskio pranešimo „Aktyvumas- laimingo gyvenimo pagrindas“  įrašu.

Aktyvumas – suprantamas ne vien siaurąja fizinio judėjimo prasme, aktyvumas  –  kaip gyvenimo principas yra kitas santykis į gyvenimą!

Forumą virtualiai stebėjo daugiau kaip keturiasdešimtyje bibliotekų į konferencijų sales susirinkę klausytojai.

Dalinamės Pagėgių Vydūno bibliotekos vyresn. bibliotekininkės bibliografiniam-informaciniam darbui Astos Andrulienės įspūdžiais.

“Džiugu, jog bibliotekose organizuojama vis daugiau ir vis įvairesnių senjorams skirtų kultūrinių, informacinių veiklų. Viena jų – 2021 m. lapkričio 26 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje per ZOOM platformą transliuotas nuotolinis forumas senjorams „Būkime veiklūs“, kurį organizavo Visuomeninė organizacija  „Senjorų pasaulis“.  Šios organizacijos tikslas – atskleisti vyresnio amžiaus žmonių potencialą, parodyti, kad amžius neturi jokių ribų bei jog net ir garbiame amžiuje pradėti naują veiklą nėra „misija neįmanoma“. Forumo atidarymo ir sveikinamąjį žodį tarė šios organizacijos įkūrėja Vida Greičiuvienė. Taip pat šiame forume  pranešimus aktualiomis temomis skaitė žymūs Lietuvos įmonių atstovai, dirbantys ir kuriantys įvairias veiklas senjorams. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė pakvietė į šį forumą ir pagėgiškius senjorus, kurie, susėdę prie arbatos bei kavos puodelio, įdėmiai stebėjo ir klausėsi skaitomų pranešimų bei uždavinėjo klausimus pranešėjams.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenei labai svarbu senjorams suteikti naudingų žinių jiems aktualiomis temomis bei tokiu būdu padėti išspręsti vyresnio amžiaus žmonių problemas. Ilgai niekas nenorėjo skirstytis – visiems buvo gera, smagu ir įdomu”.

Prof. Boguslavas Gruževskis savo pranešimo pabaigoje kvietė giedoti himną senatvei- kaip pačiam laimingiausiam gyvenimo etapui.

Leave a Reply

%d bloggers like this: