NVO „Senjorų pasaulis” institucinis stiprinimas ir savanoriškos veiklos plėtra

 Keturių dalių mokymai darbuotojams ir savanoriams.

 Įgyvendindami LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą (Sutarties numeris: 10-NVOK06129/2023)  mokome darbuotojus ir savanorius, bei vykdome savanorių plėtrą.

Įgyvendinus  2022 metais  projektą „NVO „Senjorų pasaulis” stiprinimas per savanorystę ir tvarumą”,padidėjo organizacijos darbo efektyvumas, sustiprėjo infrastruktūra, išaugo darbuotojų kompetencijos. Įgyvendinę šį projektą, pasižadėjome, kad 2023 metais tęsime veiklas plėsdami savanorių tinklą kituose Lietuvos regionuose ir keldami komandos kvalifikaciją.
 Išaugusiam savanorių tinklui ir darbuotojams, buvo reikalingi mokymai. Gavę finansavimą, galėjome kokybiškai  įgyvendinti 4 dalių mokymus.
1. Rugpjūčio 9 dieną, Zoom platformoje
Mokymų programa:
Organizacijos ilgalaikės strategijos pristatymas; Nuoroda į paskaitos įrašą:  https://youtu.be/_PaYfcuR2ow
Skaitmeninio marketingo mokymai. Nuoroda į paskaitos įrašą:  https://youtu.be/mp7TWZRMwII
Trumpas mokymų aprašymas:

Mokymų metu SP direktorė pristatė 2023-2025 metų Strategines ( prioritetines) veiklos kryptis ir uždavinius:

 • Pirma kryptis. Mokymosi visą gyvenimą galimybių sudarymas vyresnio amžiaus žmonėms.
 • Antra kryptis. Socialinės integracijos ir ekonominės veiklos skatinimas (konsultavimas).
 • Trečia Socialinio verslo vystymas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas.
 • Ketvirta Komunikacija ir organizacijos įvaizdis visuomenėje.

Buvo aptarta savanorystės nauda ir vertė Senjorų pasaulyje.

Antroje dalyje Soanata Aaltonen pasakojo apie skaitmeninį marketingą ir pristatė SP marketingo strategiją.

Antroje dalyje susirinkę savanoriai turėjo praktinę užduotį pasidalinti koks yra tikslinis Senjorų pasaulio klientas.

Mokymuose dalyvavo 38 žmonės.

2. Rugsėjo 15 d. kontaktinis šešių valandų seminaras (Panorama viešbutis, Seinų g. 4 Vilnius).
Mokymų programa:
Vyresnio amžiaus žmonių psichofiziologinės raidos ypatumai. VU doktorantė Viktorija Ivleva.
Andragogikos metodų taikymas nuotoliniuose mokymuose.  Advokacija – Regina Dovidavičiūtė
Trumpas mokymų aprašymas: Mokymų metu „Senjorų pasaulio” mentorė Regina Dovidavičiūtė supažindino savanorius su aktyvaus mokymo ir mokymosi metodais ir jų  taikymu nuotoliniuose mokymuose.
 1. Sensoriniai stebėjimai ir pratybos.
 2. Probleminių klausimų kėlimas.
 3. Sąsajos su turima patirtimi.
 4. Diskusijos ir debatai.
 5. Darbas grupėse ( arba Zoom kambarėliuose).
 6. Grupės pranešimas.
 7. Nuolatinis grįžtamasis ryšys ir refleksijos.
 8. Nebaigti sakiniai.
 9. Minčių lietus.
 10. Inforgrafikų piešimas.
 11. Vaidmenų žaidimai.
 12. Atvejo analizė.
 13. Informacijos paieška.
Neformalaus vyresniųjų suaugusiųjų švietimo veiklomis ugdomos bendrosios kompetencijos:
 • Socialinės kompetencijos.
 • Kompiuterinis raštingumas leidžia greitai prisitaikyti kintančiame pasaulyje.
 • kalbų mokymąsis ir taikymas gyvenime.
 • Kultūrų pažinimas ir sklaida.
 • Kūrybiškumas.
 • Kritinis mąstymas.
 • Mokėjimas mokytis, manoma, svarbiausia XXI amžiaus kompetencija.
Kviestinė lektorė VU doktorantė Viktorija Ivleva pasakojo apie vyresnio amžiaus žmonių psihofiziologinės raidos ypatumus.
„Senjorų pasaulis” mentorė ir mokymų lektorė Regina Dovidavičiūtė.
Pasinaudojus Slido.com programėle mokymai buvo įvertinti „Puikiai” !
Mokymuose dalyvavo 25 žmonės.
3. Spalio 17 d., Zoom platformoje
Mokymų programa:
Savanorio veiklos reglamentavimas ir gerosios praktikos. Vida Greičiuvienė.
Susitikimo įrašas: https://youtu.be/KFlEV3Z1LwE
Trumpas mokymų aprašymas:
Mokymuose buvo aptarti savanorystės principai, bendri visiems savanoriams:

Laisva valia. Savanoriška veikla yra pasirenkama laisva valia;

Nauda. Savanoriška veikla siekiama suteikti naudos visuomenei ir kiekvienam jos nariui atskirai. Kartu savanoriška veikla naudinga ir pačiam savanoriui;

Būdas spręsti problemas. Savanoriavimas yra priemonė spręsti aktualias socialines, aplinkosaugines, bendruomenines ir kt. problemas;

Pagarba. Savanoriavimas rodo pagarbą kitų teisėms, žmogiškajam orumui ir kultūrai;

Lygybė. Savanorystė aukština žmogaus teises ir žmonių lygybę;

Teisėtumas. Savanoriavimas yra teisėta veikla, per kurią piliečiai gali dalyvauti savo bendruomenės veikloje;

Finansiškai neatlygintina veikla. Savanoriškas darbas nėra apmokamas ir nėra apmokamo darbo pakaitalas. Savanoriai nepakeičia nuolatinių darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms.

Aptarėme, kokiais principais remiamės savo veikloje:
 • Pasirenkame veiklos kryptis, nukreiptas į ateitį ir naujoves.
 • Tikime, viskas prasideda nuo noro mokytis ir tobulėti.
 • Vertiname kiekvieną žmogų, jo individualumą ir patirtį.
 • Konsultavimas visą gyvenimą yra atraminė veikla, plėtojant mokymąsi visą gyvenimą, kad mokymasis būtų labiau patrauklus, naudingas ir efektyvus.
 • Dirbame komandoje ir visada vieni kitus palaikome.
 • Priimame sprendimus sąžiningai ir veikiame skaidriai.

Buvo pristatytas SP savanoriškos veiklos Aprašas ir Savanoriškos veiklos sutartis.

Kadrai iš Savanorystės „Senjorų pasaulyje”.
Mokymuose dalyvavo 18 žmonių.
4. Lapkričio 7 d., 10:00 val. Zoom platformoje
Mokymų programa:
Informacijos rengimo ir viešo kalbėjimo mokymai savanoriams. Živilė Kurienė
Zoom konferencijų platformoje bendravimo kultūra. Jūratė Kančauskienė.
Trumpas mokymų aprašymas:
Buvo aptarti 7  viešo kalbėjimo skirtumai vedant nuotoliu ir kontaktiniu būdu: nepradėti kalbėti iš karto, akių kontako palaikymas su klausytojais, ar reikia kalbėti neįprastai lėtai, kaip pasiruošti informacijos pristatymui.
Živilė Kurienė aptarė skaidrių, skirtų vyresnio amžiaus žmonėms, ruošimo gaires: tekto dydis, spalvos, šriftas, pateikiamos informacijos kiekis, vizualas.
Kviestinė lektorė Jūratė Kančauskienė pristatė konferencij7 platformoje „Zoom” bendravimo kultūrą.
Mokymuose dalyvavo 20 žmonių.
Iš viso 4 mokymuose buvo paliestos ar išnagrinėtos 8 temos.
Apie mokymus atsiliepa dalyviai:
Eduard Mackevič atsiliepimas