Sidabrinės ekonomikos potencialo išlaisvinimas mokymosi visą gyvenimą srityje-UPSELL

Projektas įgyvendinamas pagal programą “Erasmus+”  KA210ADU

Sutarties numeris: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521

Projektą įgyvendina: VŠĮ “QKilpos”

Projekto partneriai: Izobrazevalni center Geoss d.o.o Slovenia

Dom Tisje Smartno pri Litiji Slovenia

VŠĮ “Pasaulis senjorams”

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022-09-01 iki 2023-11-01. 

Finansavimo suma: 11 477 eur.

UPSELL projektas siekia šių tikslų:

1. Suteikti žinias, naujus įgūdžius ir kompetencijas senjorams, susiduriantiems su socialinės atskirties ar vienišumo rizikomis.

2. Prisidėti prie suaugusiųjų mokymo centruose, senjorų nevyriausybinėse organizacijose (NVO)  ir trečiojo amžiaus universitetuose vykstančių mokymų turinio kūrimo, į mokymų turinį integruojant sidabrinės ekonomikos principus.

3. Stiprinti senstančias kaimiškų regionų bendruomenes ir skatinti bendradarbiavimą jose, suteikiant naujas mokymosi visą gyvenimą galimybes.

4. Keisti visuomenės požiūrį su amžiaus pagrindu formuojamomis diskriminacinėmis nuostatomis visuomenėje.

Projekto eiga: Sukurti veiklų aprašai ir išversti į lietuvių, anglų ir slovėnų kalbas. Organizuojami pilotiniai renginiai, į kuriuos netrukus jus pakviesime.

Sparčiai senstanti Europos visuomenė – faktas, kurio negalima paneigti. Tad UPSELL (Unlocking the Potencial of Silver Economy in Lifelong Learning Funded by the European Union) projekto siekis sukurti įrankį/priemonę padėsiantį aktyviau spręsti šią problemą. Įpusėjus UPSELL projekto įgyvendinimo laikotarpiui svarbu pasidžiaugti nuveiktais darbais: sudėliotos veiklos ir keletas jų praktiškai išbandytos. Suorganizuoti fokus grupės (Lietuvoje ir Slovėnijoje) susitikimai bei atsižvelgiant į pastabas pakoreguoti veiklų pavadinimai, struktūra. Be reguliarų kasmėnesinių susitikimų įvyko tarptautinis susitikimas Slovėnijoje, kuris leido pažinti projekte dalyvaujančių organizacijų kasdienes veiklas, pamatyti gerųjų pavyzdžių.

Įgyvendiname projektą: https://senjorupasaulis.lt/renginys/bendradarbiavimo-ir-viso-gyvenimo-mokymosi-skatinimas-regiono-bendruomenese/