Sidabrinės ekonomikos potencialo išlaisvinimas mokymosi visą gyvenimą srityje

Sidabrinės ekonomikos potencialo išlaisvinimas mokymosi visą gyvenimą srityje

Gyventojų senėjimas Europoje yra jau gana seniai Europą kankinanti problema, kurios aktualumas ir matomumas šiandien vis sparčiau auga. Vis dėlto, tai yra ne tik sena problema, tačiau ir nauja galimybė, prie kurios įgyvendinimo prisideda VšĮ “Qkilpos” komanda. Daugiau informacijos:

Prieš nepilnus metus Qkilpos komanda pasidalino savo idėjomis, kurios sutapo su „Senjorų pasaulio” misija – kurti aplinką, kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės galėtų būti kuo ilgiau aktyvūs, sveiki ir nepriklausomi ir įsitraukė į Erasmus+ švietimo ir mokymų  projektą.

Projekto „UPSELL: Sidabrinės ekonomikos potencialo išlaisvinimas mokymosi visą gyvenimą srityje” įgyvendinimui buvo reikalingas novatoriškas, tvarus ir integralus požiūris į aktyvų senėjimą, mokymąsi visą gyvenimą, senjorų užimtumo skatinimą ir bendradarbiavimą. „Senjorų pasaulis” atitiko reikalavimus, nes tai šiuolaikiška organizacija, kuri yra atvira  naujovėms, pasiruošusi pati mokytis ir dalintis  žiniomis  su vyresnio amžiaus auditorija interneto pagalba.

Dėl neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio, vidinės ir išorinės migracijos procesų Lietuvos kaimiškosios vietovės išgyvena spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą bei iš to sekantį šių regionų senėjimą, kilo problema, kuriai sprendimo ieškojo projekto organizatorius. Jaunimui priimant sprendimą palikti nuošalesnius, atokesnius Lietuvos regionus ir dažniau pasirenkant apsigyventi didžiuosiuose Lietuvos ar užsienio miestuose, vis didesne kaimiškųjų regionų gyventojų dalimi tampa vyresnio amžiaus asmenys, kurių poreikių atliepimas tampa vis aktualesne ir svarbesne problema. Saviraiška, užimtumas, galimybė užsiimti įvairiomis kitomis veiklomis, prisidedančiomis prie senjorų socialinės, ekonominės ar psichologinės gerovės, yra tai prie ko sprendimo siekia prisidėti  projektas UPSELL.

UPSELL yra akronimas, kurį sudaro angliškų žodžių junginioUnlocking the Potential of Silver Economy in Lifelong Learning pirmosios raidės. Šį žodžių junginį į lietuvių kalbą būtų galima išversti kaip sidabrinės ekonomikos potencialo išlaisvinimą mokymosi visą gyvenimą srityje. Sidabrinė ekonomika yra sąvoka, talpinanti savyje daugiau nei vieną reikšmę – tai yra ekonominės veiklos, susijusios su vyresnio amžiaus grupėmis, o taip pat ir naujų produktų ir paslaugų, orientuotų į vyresnio amžiaus žmonių grupę, potencialas. Siekiant skatinti sidabrinės ekonomikos raišką Lietuvoje, yra svarbu ne tik pažinti ir suprasti, kas yra sidabrinė ekonomika ir kaip ji veikia, tačiau ir integruoti jos principus į mokymosi visą gyvenimą programas. Mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimas galėtų tapti platforma, kuri galėtų padėti ne tik atrasti sidabrinės ekonomikos potencialą, tačiau ir pradėti vykdyti spartesnę sidabrinės ekonomikos principų įgyvendinimo sklaidą. Sidabrinės ekonomikos principų integravimas į mokymąsi visą gyvenimą galėtų būti priemonių derinys, kuris galėtų padėti spręsti senstančių Lietuvos regionų socioekonomines problemas.

Požiūris į vyresnio amžiaus žmogų keičiasi, bet, analitikai sako, ne taip sparčiai, kaip turėtų. Sidabrinė ekonomika apima visą ekonominę veiklą:  socialines, ekonominess, technologines ir darbo rinkas. 2020 m. atliktas Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) tyrimas parodė, jog mūsų šalyje mokymosi visą gyvenimą kultūra silpna, o nuolatinis mokymasis kol kas nėra tapęs visuomenės norma. Tokią situaciją keisti siekia įvairios šalyje vykdomos iniciatyvos.  „Senjorų pasaulis” nuotoliniu būdu kviečia mokytis ar atnaujinti žinias penkiuose moduliuose. Vienas iš jų yra pats svarbiausias – tai skaitmeninio raštingumo modulis. Lietuvoje  vyresnio amžiaus žmonės kviečiami mokytis dvejopai: pasirinkti iš daugiau kaip 50 savarankiško mokymosi temų arba registruotis į bibliotekose vykstančius skaitmeninio raštingumo mokymus. Iš viso nemokamuose mokymuose jau dalyvavo daugiau kaip 102 tūkst. įvairaus amžiaus šalies gyventojų. Tačiau to nepakanka. Nenaudojamos žinios pasimiršta. „Senjorų pasaulis” organizuoja nuolatinius renginius, edukacijas nuotoliniu būdu, kurių vienas iš tikslų palaikyti skaitmeninio raštingumo įgūdžius.

„Senjorų pasaulio” mentorė, informacinių technologijų modulio lektorė Regina Dovidavičiūtė, pelniusi EPALE andragogo vardą, tik patvirtina, kad mokytis reikia mažais žingsneliais  nuolat atnaujinant įgūdžius.

Įgyvendinant UPSELL projekto viziją, buvo suformuoti šie tikslai:

1. Suteikti žinias, naujus įgūdžius ir kompetencijas senjorams, susiduriantiems su socialinės atskirties ar vienišumo rizikomis.

2. Prisidėti prie suaugusiųjų mokymo centruose, senjorų nevyriausybinėse organizacijose (NVO)  ir trečiojo amžiaus universitetuose vykstančių mokymų turinio kūrimo, į mokymų turinį integruojant sidabrinės ekonomikos principus.

3. Stiprinti senstančias kaimiškų regionų bendruomenes ir skatinti bendradarbiavimą jose, suteikiant naujas mokymosi visą gyvenimą galimybes.

4. Keisti visuomenės požiūrį su amžiaus pagrindu formuojamomis diskriminacinėmis nuostatomis visuomenėje.

Jog šie tikslai būtų įgyvendinti, yra planuojama vykdyti šias projekto veiklas, pasiskirsčiusias per tris projekto įgyvendinimo etapus: įtraukimas, fasilitavimas ir konteksto tyrimas.

Keliamiems uždaviniams: mokymų turinio (metodologijos, mokymų programos) kūrimui, mokymų kurso įgyvendinimui ir projekto rezultatų sklaidai įgyvendinti  pasitelkiami partneriai, galintys prisijungti prie tikslinių grupių įtraukimo procesų,
prisidėti prie mokymų turinio kūrimo, projekto rezultatų įgyvendinimo ir sklaidos, bei turintys panašią patirtį kitose Europos Sąjungos valstybėse. Projekto partnerių iš Slovėnijos Izobrazevalni center Geoss ir  Dom Tisje Smartno pri Litiji patirtis bus naudinga įgyvendinant metodologijos ir mokymų programos kūrimą.

Šio projekto uždavinys yra ne tik prisidėti prie pokyčių Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose, tačiau šiuo projektu siektume ir konkrečių rezultatų: suformuoti mokymų metodologiją, sukurti sidabrinės ekonomikos mokymų vadovą ir mokymų kursą, skirtą senjorams. Šio projekto veiklas yra planuojama įgyvendinti Kintų miestelyje, Šilutės rajone. Šio projekto tikslinė auditorija yra Kintų miestelio, taip pat Šilutės rajono senjorai, trečiojo amžiaus universiteto studentai, suaugusiųjų švietimo centrai.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Erasmus+”. Projekto numeris 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: