“Senjorų dienos internete 2022”

“Senjorų dienos internete 2022”

Aljansas “Langas į ateitį”  https://www.langasiateiti.lt/apie-mus/suteikia Lietuvos gyventojams nemokamą galimybę įgyti bei tobulinti savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius internete ir vykdydamas projektus, kurių tikslas – supažindinti ir išmokyti Lietuvos žmones saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis ir paskatinti vis dažniau naudoti internetą kasdieniame gyvenime. „Langas į ateitį“  buvo suburtas inicijuoti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.

“Senjorų dienos internete”2022 – projekto “Informacinės technologijos jungia kartas” veikla. Šio projekto, kurį finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija  2022 m. pradėto Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto ir partnerių – asociacijos „Langas į ateitį“ bei Kauno trečiojo amžiaus universiteto – projekto pavadinimas. Projektu bus siekiama mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, motyvuojant juos pažinti skaitmenines technologijas bendrystėje su jaunąja karta  ir skatinant tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius.

Senjorų pasaulio paskaitų ciklo “Lapkričio takas” Ketvirtadienio – lapkričio 24 d.  15 val. prof. A. Bumblausko paskaita “Ukraina Lietuvos istorijoje”  įtraukta į “Senjorų dienų internete” programą.

Kviečiame susipažinti su visa programa ir dalyvauti visą lapkričio savaitę nuo 22- 25 dienos vykstančiuose renginiuose. Renginiai bus transliuojami “Langas į ateitį” Facebook paskyroje https://www.facebook.com/langasiateiti

Leave a Reply

%d bloggers like this: