Apie savanorystę „Senjorų pasaulyje”

Savanorystė „Senjorų pasaulyje”

2019 m. įsteigta visuomeninė organizacioja „Senjorų pasaulis” įgyvendina viziją „Sveika ir laiminga senatvė sau ir kitiems”.  Vyresnio amžiaus žmonės Lietuvoje yra tarp labiausiai technologiškai atskirtų (kartu su bedarbiais ir kaimo gyventojais). Vis daugiau viešojo gyvenimo sričių persikelia į virtualią erdvę, todėl technologijų nenaudojimas prisideda prie socialinės atskirties senatvėje gilėjimo. SP tikslas – kurti inovatyvius socialinių santykių modelius per neformalųjį vyresniųjų suaugusiųjų švietimą ir socialinę įtrauktį, naudojantis nuotolinio bendravimo technologijomis, prisidėtų sprendžiant visuomenės problemą.

„Senjorų pasaulio” komanda, savanorystės pagrindais prisijunusi prie Vidos Greičiuvienės ,  augina „Senjorų pasaulio” bendruomenę. Nuo pirmų žingsnių įsijungusi Živilė Kurienė, vis tvirčiau ir ambicingiau įgyvendina gimstančius projektus,  mentorės Reginos Dovidavičiūtės dėka dalyvaujame advokacijoje, Laura Stankūnė atsakinga už komunikaciją socialiniuose tinkluose džiugina visus nuotaikingais video, Jurga Eidukevičienė siunčia naujienlaiškio  prenumeratoriams ir „Senjorų pasaulio klubo” nariams informaciją apie renginius, Anželika Račkovska rašo paraiškas projektų finansavimui. 2023 metais, įgyvendinant projektą NVO „Senjorų pasaulis” institucinis stiprinimas ir savanoriškos veiklos plėtra” komandą papildė Justina Indriliūnaitė, Sonata Aaltonen, Violeta Masteikienė.

Norime, kad organizacijos darbuotojai ir savanoriai pagilintų žinias, įgūdžius ir kompetencijas tokiose srityse kaip:
– Skaitmeninio marketingo strategija ir įrankių įsisavinimas, bei taikymas organizacijos tvarumui užtikrinti;
– Išorinės komunikacijos turinys ir viešinimo įrankiai.
– Vyresnio amžiaus žmonių psichofiziologinės raidos ypatumai;
– Andragogikos metodų taikymas nuotoliniuose mokymuose;
– Advokacija (mokyti komandos narius atstovauti organizacijos interesams savivaldoje, užmezgant bendradarbiavimo ryšius su verslo struktūromis, giminingomis NVO ir t.t).
– SP savanorio gerosios patirtys, įdiegtas polapis komunikacijai su savanoriais;

Savanorystės reikšmė visuomenei

 • Savanorystė tai viena iš priemonių, kuria pavieniai asmenys ar grupės gali atkreipti dėmesį į žmogiškąsias, socialines ar aplinkosaugines problemas;
 • Stiprina socialinę, kultūrinę, aplinkosaugos bei švietimo sritis;
 • Puoselėja visuomenines vertybes;
 • Ugdo pilietiškumą;
 • Skatina humaniškumą ir toleranciją;
 • Teikia ekonominę ir politinę naudą;
 • Nepakeičiama pagalba force majeure atveju.

Savanorystės reikšmė savanoriui

 • padeda jaustis reikalingu;
 • prasmingai praleistas laikas;
 • padeda įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų realizuojant savo lūkesčius ar siekiant asmeninės karjeros;
 • suteikia galimybę susirasti naujų draugų;
 • leidžia išbandyti save naujose situacijose;
 • skatina komunikabilumą, išmokstama bendrauti ir dirbti komandoje;
 • suteikia neoficialaus ir neformalaus mokymosi galimybių;
 • išmokstama valdyti krizines situacijas;
 • įgaunama organizacinių įgūdžių;
 • suteikia galimybę į pasaulį pažvelgti iš kitos perspektyvos.

Kokios pagalbos reikia Senjorų pasaulyje?

1.Savanorių koordinatorius

2.SPK Modulių koordinatoriai ( 5-10 žmonių)

3.Svetainės priežiūra (1 žmogus)

4.Komunikacija socialiniuose tinkluose (1-2 žmonės)

5.Dalinimąsis informacija apie SP bibliotekose ir bendruomenėse.

Įgyvendinę  2023 metais „NVO „Senjorų pasaulis” institucinis stiprinimas ir savanoriškos veiklos plėtra” projektą ir įgiję naujų kompetencijų, 2024 metais organizacijos darbuotojai ir savanoriai tęs veiklą. Atsižvelgsime į parengtą strateginį planą, komunikacijos strategiją, paslaugos gavėjų poreikius ir lūkesčius, sutelksime dėmesį į paslaugų kokybės gerinimą, sieksime į neformaliojo švietimo veiklas įtraukti kuo daugiau vyresniųjų suaugusiųjų, ypač atokiau nuo didžiųjų miestų gyvenančių ir didesnę socialinę atskirtį patiriančių senjorų pasitelkdami šiuolaikinio nuotolinio bendravimo galimybes ir technologijas.