Įgyvendiname projektą OLDER on-line

Įgyvendiname projektą OLDER on-line

„Senjorų pasaulio” klausytojų auditoriją sudaro skirtingo amžiaus, išsilavinimo, socialinio statuso, kaimo, miestų ir mažų miestelių gyventojai, turintys skirtingus poreikius, todėl mokydamiesi visi jie turi jaustis saugūs, gerbiami, reikalingi. Kad galėtume teikti kokybišką paslaugą, išlaikytume esamų ir naujų klausytojų susidomėjimą, turime žinoti naujas virtualaus suaugusiųjų švietimo tendencijas, modelius bei technologinius sprendimus. Todėl turime nuolat tobulinti darbuotojų ir savanorių kompetencijas, bei semtis patirties kitų šalių patirties.

Įgyvendindami projektą „Kompetencijos ir priemonės virtualiam vyresniųjų suaugusiųjų švietimui ir nuolatiniam mokymuisi (OLDER on-line)“ pagal programą „Erasmus+”  KA122ADU siekėme šių tikslų:

  1. Įgyti naujų virtualaus suaugusiųjų švietimo kompetencijų;
  2. Įgyti nuotolinio ir kontaktinio darbo organizavimo patirties;
  3. Susipažinti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis virtualaus suaugusiųjų švietimo tendencijomis, modeliais, technologiniais sprendimais;
  4. Efektyviau nustatyti ir panaudoti įvairius besimokančiųjų vyresnio amžiaus žmonių poreikius, galimybes, potencialą ir gebėjimus;
  5. Pasisemti idėjų naujoms temoms darbui su senjorais;
  6. Suteikti papildomos motyvacijos savanoriams, įgyvendinant SP projektus;
  7. Užmegzti naujus ryšius su kitų šalių organizacijomis tolimesniam bendradarbiavimui.

 Susiplanavę pirmąją kelionę į Čekijos sostinę Prahą  „Prave ted! o.p.s.“ organizaciją, dirbančią su vyresnio amžiaus žmonėmis, ėmėmės juos įgyvendinti. Įsivertinę savo jaunatvišką entuziazmą, pasirinkome žalią kelionę automobiliu, į kurį šiek pasispaudusios tilpome penkios komandos narės: Laura Stankūnė, Živilė Kurienė, Jurga Eidukevičienė, Anželika Račkovska ir Vida Greičiuvienė.

 Pasiekę kelionės tikslą, kaip tik pataikėme į senjorišką šventę. „Prave Ted! o.p.s.”  kvietė – „Atvykite kartu su mumis švęsti Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos ir  užsukite į Rio karnavalą”. Labai patiko šventei pasirinkta vieta prekybos centre – „Magenta patirties centras”. “Tai vieta, jungianti viską, kas judina pasaulį” – reklamavosi Centras. „Malonioje atmosferoje mūsų specialistai supažindins su technologijų pasauliu ir patars dėl jų veikimo ir naudojimo. Ateikite pasitarti, pasimokyti, pasilinksminti ar tiesiog pasėdėti prie kavos”. „Magenda patirties centras” suteikia vietą senjoriškoms šventėms jau ne pirmą kartą. Centro įranga leido  renginio metu demonstruoti vasaros konkurso laureatų  nuotraukas, kurių autoriai džiaugėsi apdovanojimais,  „Sidabrinį madų šou“ – kuriam drabužius moterys gavo iš „antrų rankų” drabužių parduotuvių. Toje pačioje aplinkoje buvo galima pasidaryti makiažą, ar šukuoseną, kurią paslaugiai ir kokybiškai atliko studentai.  

Organizacijos projektų vadovė Hana Čepova mielai dalinosi „Prave Ted! o.p.s.“ sėkmės paslaptimis. Be šventės, turėjome progą pamatyti kaip senjorai buriasi kasdienei veiklai. Kartu dalyvavome šiaurietiško ėjimo pamokoje parke. Apsikeitėme patirtimis: mes parodėme, kad žingsniams skaičiuoti naudojamės Walk15 programėle, kuri sukuria bendrystės jausmą vaikščiojant. 

Įdomiausia dalis buvo stebėjimas, kaip organizacijos vadovė Iveta Luxová veda atminties lavinimo užsiėmimus. „Brain development“ seminarai leidžia lavinti smegenų pajėgumą ir kūrybiškumą. Diskutavome kaip būtų galima atminties lavinimo metodiką pritaikyti nuotoliniame formate.  Šią idėją norėtume pritaikyti sveikatingumo modulyje. Pagal dr. Danos Steinovos metodiką čekai jau dirba virš 35 metų.  Šiuose užsiėmimuose daugiausia dėmesio skiriama pažintinių funkcijų ugdymui, komandiniam darbui – palaikančiai ir motyvuojančiai grupės galiai, naujiems mąstymo ir požiūrio į problemas būdus, norą žaisti, bei protinį pasirengimą palaikančius komponentus.

Trys darbo stebėjimo dienos prabėgo ypač greitai. Grįždamos į namus diskutavome kokias naujoves galėtume pradėti taikyti jau artimiausiu metu. Suderinome lapkričio 29 d.  bendro renginio – užsienio kalbų modulio anglų kalbos grupės susitikimo su čekais senjorais, besimokančiais anglų kalbos. Pasirinkta tema – apie lankytinas vietas Čekijoje ir Lietuvoje. Tokiu būdu apjungsime Užsienio kalbų modulį su Kultūros moduliu. Keliauti mėgsta visi, tai kodėl to nepadaryti virtualioje anglų kalbos pamokoje!

Įspūdžiai ir emocijos nugulė į  Lauros Stankūnės video https://youtu.be/Uvn9xDg_paI

Savaitę pailsėję, vėl leidomės į kelionę. Šį kartą į kaimyninę Latviją, PROJECT NET organizaciją. 

Penkių dienų kursų tvarkaraštis buvo perpildytas. Pietums ir kavos pertraukėlėms laiko liko minimaliai. 

Maloniai nustebino programos vadovės dr. Ivetos Cirule, Latvijos senjorų universiteto įkūrėjos draugiškumas, svetingumas, nuoširdumas ir žinoma didžiulė kompetencija, patirtis,  laiko valdymas, mokėjimas sudominti.

Mokantis e-mokymo labai svarbu atpažinti savo klausytoją, jo įpročius. Būtina išsiaiškinti ar klausytojai nori socializacijos ar žinių, kad mokymosi metu kiekvienas galėtų realizuoti save įvairiose srityse.

 

Pradžioje pasikartojome  Viljamo Štrauso (William  Strauss) ir sociologo Neilo Houvo ( Neil Howe) 1991 metais sukurtą  bendrą „Kartų teoriją“ , kuria remiantis lengviau spręsti bendravimo problemas visur, kur susiburia įvairaus amžiaus žmonės.  Kiekviena karta atskleidžia naują erą (vadinamą posūkiu), trunkančią apie 20–25 metus, kurioje egzistuoja naujas socialinis, politinis ir ekonominis klimatas. Dr. Ivetos mokymai paskatino daugiau pasidomėti apie ESG Aplinkos apsauga, socialine atsakomybe ir valdysena (angl. Environmental, Social & Governance, ESG), bei socialiniu tvarumu (Social sustainability) siekiant užkirsti neigiamą verslo veiklos poveikį aplinkai ir žmogaus teisėms. Visos įmonės, tame tarpe ir mes,  turėtų atitikti aplinkos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) kriterijus.

Su lektore Vita Brakovska nagrinėjome Business Canvas modelį. Aldonai Čiūtienei šios žinios sukėlė pamąstymus: „Ką mes darome geriau už kitus? Kuo mes unikalūs? Ką darome taip, kad kiti negalėtų nukopijuoti ? Ar reikia konkuruoti su kitomis organizacijomis o gal bendradarbiauti? 

Manau, kad labai svarbu yra asmenybė, lyderis – su kuriuo norisi eiti drauge. Tokią aš matau mūsų Vidą, su kuria šiame projekte turėjau galimybę dar arčiau susipažinti. Taip pat turėjau galimybę įsitikinti, kad Vidos suburta nuostabi „ Senjorų pasaulio” komanda labai darniai ir kūrybingai dirba drauge, kas labai džiugina. Reginos Dovidavičiūtės ( SP mentorė) patirtis, puikus įstatymų žinojimas, paskatino daugiau domėtis nevyriausybinėmis organizacijomis; Alma Aleknienė – „Minčių gijos“ nuotolinio mokymo platformos įkūrėja – nuostabi, jautri, rami ir supratinga moteris, su kuria gera buvo gyventi kartu; Violeta Masteikienė, dirbusi  „Raudonąjame  kryžiuje“ labai draugiška, linksma, paslaugi; Sonata Aaltonen,  kurianti nuostabią asmenybę ugdančią erdvę FB „Auginu save“ – šviesos ir ramybės spindulėlis, taip gera būti šalia jos; ir žinoma Živilė Kurienė – dešinioji Vidos ranka – linksma, žvali, rūpestinga. Labai džiaugiuosi, kad buvau pakviesta dalyvauti šiame projekte. Didžiulė dovana buvo pažinti projekto dalyves, iš kurių pasisėmiau daug patirties.”

 

Savanorė Alma Aleknienė dalinosi savo įspūdžiais: „Dalyvavimas projekte „Kompetencijos ir priemonės virtualiam vyresniųjų suaugusiųjų švietimui ir nuolatiniam mokymuisi (Older on-line)“ suteikė naujų žinių apie pagrindinius suaugusiųjų elektroninio mokymo elementus, apie tendencijas ir naujoves šioje srityje. Supažindino su adaptuoto, mišraus, sužaidybinto mokymosi galimybes, apie dirbtinio intelekto panaudojimą.” 

Almai taip pat patiko verslo modelis Canva, išdėstytas lektorės Vitos Brakovskos, kurį galima pritaikyti tiek „Senjorų pasauliui“ tobulinti, tiek bet kuriam kitam verslui. Aiškūs prioritetai  – kuo esi stiprus, kuo esi geriausias, kokią vertę sukuri, kokiais kanalais nori pasiekti tau svarbius žmones, kokius išteklius turi, o kokius gali surasti ir panaudoti – atsakius į šiuos klausimus tiesiog aiškiau matai savo kelio viziją. 

Pagal kursų programą, antrą dieną lektorius Dzintars Jankovskis pristatė e-mokymosi galimybes, įvairias virtualaus mokymosi platformas ir dirbtinio intelekto subtilybes. Aldona Čiūtienė dalinasi : „Buvo paliesta ir man labai įdomi sritis – mokymasis žaidžiant (Gamification). Pavyzdžiui, integruojant žaidimų mechaniką į mankštos rutiną, vyresnio amžiaus žmonės gali patirti naują motyvaciją, įsitraukimą ir malonumą, o tai duoda ilgalaikės naudos sveikatai. Be to, šie žaidimai skatina pažinimo funkcijas, atmintį, dėmesingumą.” 

Dr. Iveta Cirule suorganizuotas nuotolinis susitikimas su  Portugalijos trečiojo amžiaus universitetų tinklo RUTIS (Third Age University global network from Portugal RUTIS),  https://www.seniorvirtual.pt/ ,“SENIOR VIRTUAL” vadove Dulce Mota. Prie šio universiteto laisvai gali prisijungti kiekvienas sulaukęs 50 metų. Dėstytoju gali būti savanoris senjoras taip pat. Susitikimo metu sužinojome apie britišką ir prancūzišką trečiojo amžiaus universitetų mokymo modelius. Nustebino jų tinklapio šūkis – „Mūsų patirtis keičia mūsų gyvenimą”.  Supažindinti su kitų šalių vyresnių žmonių mokymosi ir bendravimo, organizacijos plėtros ypatumais, turėjome progą diskusijose aptarti naujienas, kurias galėtume pritaikyti „Senjorų pasaulio” veikloje.

Ir viena iš pagrindinių minčių, kurias norisi panaudoti – tai pasakoti savo istorijas! Įkvėpk, pakviesk, rodyk savo pavyzdžiu! – tai geriausiai patvirtino ir mūsų gyvas susitikimas su Rygos aktyvių senjorų aljansą “Riga Active Senior Alliance” (RASA) https://biedribarasa.lv/en/ .

Susipažinome su jų veikla, mokymusi ir projektais. Aldona Čiūtienė dalinasi, kad „norėtų labiau pasigilinti į labai informatyvų jų tinklapį. Latviai mus priėmė su dainom ir žaisimais. Malonu buvo išgirsti apie RASA bendradarbiavimą su Marijampolės TAU. Tiesiog gėriau visą jų patirtį su trečio amžiaus universitetais ir žavėjausi švytinčiomis akimis, kai pasakojama apie bendruomenių pasiekimus, užsiėmimus, bendrystę, kai dainuojamos dainos ar greitai sužaidžiama stalo teniso partija.” 

Šie mokymai patvirtino, kad gyvenimas gražus, kol esame čia ir dabar, mėgaujamės žiniomis, stengiamės neatsilikti nuo skubančio laiko, įprasminame savo dienas.  Bendruomenės vadovės parodytas idėjų surinkimo bankas gali praversti ne tik ieškant inovatyvių sprendimų, bet net ir draugų būryje leidžiant laiką.

Visa mokymosi savaitė tiesiog pulsavo intensyvumu, stebino naujomis žiniomis, bet tuo pačiu parodė, kokį didelį įdirbį jau turi „Senjorų pasaulis“. Kiek daug padaryta ir kiek darbo laukia ateityje.

Tas pojūtis, kad visa galva neri į naujas žinias, su noru jas pritaikyti tiek „Senjorų pasaulio“ plėtrai ir sėkmingam tobulėjimui, tiek sau, tikrai iššaukė naujų minčių bangą – tikiuosi, galėsiu jas panaudoti ir tuo pačiu prisidėti prie organizacijos veiklos.

Projektas buvo apgalvotas tiek mokymo, tiek susitikimų, tiek kultūrinės veiklos prasme. Džiaugiuosi už suteiktą galimybę jame dalyvauti“ – dėkojo Alma Aleknienė.

Kita nuostabi išvyka buvo į Jelgavą, kur aplankėme Jelgavos senjorų asociaciją. Susipažinome su jų veikla. Nustebino, kokias gražias turi patalpas ir kokie aktyvūs jų senjorai. 

 

Jelgavoje apsilankėme Žemgalės regiono kompetencijų centre, kur taip pat vyksta suaugusiųjų mokymas klasėse  ir nuotolinis taip pat. Sudalyvavome vokiečių kalbos pamokoje senjorams ir sutarėme susijungti nuotoliu su mūsų Senjorų pasaulio vokiečių kalbos studentais ir pabendrauti.

Bibliotekoje yra žaliasis kampelis. Turėjome atspėti iš kokių augalų buvo arbata, kuria mus vaišino. Dr. Iveta Cirule nuvedė į šiuolaikiškomis technologijomis turtingą muziejų – senovinį medinį namą  Jelgava Vecpilseta’s house – valstybinės reikšmės architektūros paminklą, vieną seniausių ir vertingiausių medinių gyvenamųjų namų Jelgavoje (datuojamas XVIII a. pabaigoje), išsaugotą iki šių dienų. https://www.latvia.travel/en/city/jelgava

Savanorė Sonata Aaltonen dalinosi, kad „į mokymus Rygoje vykau su tikslu įgyti žinių ir kompetencijų suaugusių švietime, ypač interneto platformose, o taip pat sužinoti daugiau apie kitų organizacijų veiklas.  Mokymai pranoko lūkesčius, nes gavau daug naudingos informacijos, kaip veikia neformaliojo švietimo nevyriausybinės organizacijos Latvijoje ir Portugalijoje, susipažinau su naujais e-mokymo modeliais, užmezgiau vertingų kontaktų. Mokymų eigoje turėjome ir praktines sesijas, kur komandiškai dirbome prie savo produktų idėjų generavimo ir vystymo.  Mokymai buvo koncentruoti, turtingi informacija, buvo geras balansas tarp naujų žinių ir praktinių jų pritaikymo galimybių. Ypatingai svarbu įsivardinti ką galėtume pritaikyti  mūsų organizacijos veikloje.“

Vienareikšmiškai galime pasidžiaugti, kad projekto dėka įgijome naujų virtualaus suaugusiųjų švietimo kompetencijų, nuotolinio ir kontaktinio darbo organizavimo patirties.

Susipažinę su „Prave Ted o.o.p.“ (Čekija), „Project net“, Rygos aktyvių senjorų aljansas „RASA“, Jelgavos senjorų asociacija (Latvija) ,  Senjorų bendruomene RUTIS (Portugalija)  pamatėme  virtualaus suaugusiųjų švietimo tendencijas ir naujus technologinius sprendimus.

Praeis kiek laiko, susigulės įspūdžiai, galėsime efektyviau nustatyti įvairius besimokančiųjų vyresnio amžiaus žmonių poreikius, galimybes, potencialą ir gebėjimus.

Užmezgėme naujus ryšius su kitų šalių organizacijomis tolimesniam bendradarbiavimui: lapkričio 29 d. anglų kalbos studentai susitiks Zoom platformoje. Deriname vokiečių kalbos besimokančiųjų susitikimą su Jelgavos senjorais.  

O svarbiausia, komanda iš kelionių grįžo sustiprėjusi ir pasipildžiusi naujais nariais, pasiruošusi įgyvendinti naujus iššūkius!

Ir, kaip sako savanorė Aldona Čiūtienė,  pasisėmę patirties skrendame toliau! ( Nuotrauka iš Vita Brakovska prezentacijos).

Projektas finansuojamas pagal programą “Erasmus+”  KA122ADU ; Sutarties numeris: 2023-1-LT01-KA122-ADU-000138218

Straipsnio autorės: Vida Greičiuvienė, Alma Aleknienė, Aldona Čiūtienė, Sonata Aaltonen, Laura Stankūnė.

Leave a Reply

%d bloggers like this: